คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

Q : จากเมืองอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นจะสามารถเดินทางไปฮิโรชิมะได้อย่างไร

A : การเดินทางจากสถานที่ท่องเที่ยวหลักๆ ในประเทศญี่ปุ่นไปยังฮิโรชิมะนั้นมีวิธีการดังต่อไปนี้

จากเกียวโต

○หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนโนโซมิ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR เกียวโต แล้วลงรถไฟที่สถานี JR ฮิโรชิมะ

หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนฮิคาริ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR เกียวโต แล้วต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานี JR ชินโอซากา (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 40 นาทีถึง 2 ชั่วโมง)

○หากเดินทางโดยรถบัสด่วน (JR บัส) : จะถึงฮิโรชิมะได้โดยใช้เวลา 5 ชั่วโมง 15 นาทีในเวลากลางวัน และ 6 ชั่วโมง 45 นาทีสำหรับคันที่วิ่งกลางคืน

○หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทาง เกียวโตมินามิ IC → ซุยตะ JCT → โกเบ JCT → ฮิโรชิมะ IC (ประมาณ 344 กิโลเมตร) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง 20 นาที)

จากโอซากา

○หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนโนโซมิและฮิคาริ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR ชินโอซากา แล้วลงรถไฟที่สถานี JR ฮิโรชิมะ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 30 นาที)

○หากเดินทางโดยรถบัสด่วน (JR บัสและนันไคบัส) : จะถึงฮิโรชิมะได้โดยใช้เวลา 5 ชั่วโมง 5 นาทีในเวลากลางวัน และ 6 ชั่วโมง 50 นาทีสำหรับคันที่วิ่งกลางคืน

○หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทาง ชิวโกคุซุยตะ IC → โกเบ JCT → ฮิโรชิมะ IC (ประมาณ 317 กิโลเมตร) (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง)

จากกรุงโตเกียว

○หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนโนโซมิ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR โตเกียว แล้วลงรถไฟที่สถานี JR ฮิโรชิมะ

หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนฮิคาริ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR โตเกียว แล้วต้องเปลี่ยนรถไฟที่สถานี JR ชินโอซากา (ใช้เวลาประมาณ 4-5 ชั่วโมง)

○หากเดินทางโดยรถบัสด่วน (JR บัส โอดะคิวซิตี้บัส) : จะถึงฮิโรชิมะได้โดยใช้เวลาประมาณ 11-12 ชั่วโมงโดยวิ่งในเวลากลางคืน

○หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทางโตเกียว IC → โตโยดะ JCT → โยคคะอิจิ JCT → คาเมยามะ JCT → คุสะซึ JCT → ซุยตะ JCT → โกเบ JCT → ฮิโรชิมะ IC (ประมาณ 797 กิโลเมตร) (ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง)

จากฟุคุโอกะ

○หากเดินทางโดยรถไฟ JR ชินคันเซน (ขบวนโนโซมิและฮิคาริ) : ขึ้นรถไฟที่สถานี JR ฮาคาตะ แล้วลงรถไฟที่สถานี JR ฮิโรชิมะ(ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 5 นาที ถึง 1 ชั่วโมง 10 นาที)

○หากเดินทางโดยรถบัสด่วน (JR บัส ชิวโกคุบัส รถโคโคคันโค) : ถึงฮิโรชิมะได้โดยใช้เวลา 4 ชั่วโมงในเวลากลางวัน และ 7 ชั่วโมง 30 นาทีสำหรับคันที่วิ่งกลางคืน

○หากเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว : ใช้เส้นทาง ฟุคุโอกะ IC → โมจิ IC → ชิโมเซคิ IC → ยามากุจิ JCT → ฮิโรชิมะ IC (ประมาณ 277 กิโลเมตร) (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง 30 นาที)

SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)