คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

Q : กรุณาบอกเวลาเปิดและปิดของอาคารสถานที่ภายในบริเวณสวนสันติภาพ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะ (เฮวะคิเนนชิเรียวคัง : Hiroshima Peace Memorial Museum)

เวลาเปิดทำการ :

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤศจิกายน 8:30-18:00

แต่เดือนสิงหาคม 8:30-19:00

ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 8:30-17:00

(เข้าชมก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที)

วันหยุดทำการ : ระหว่างวันที่ 29 เดือนธันวาคม ถึงวันที่ 1 เดือนมกราคม

ค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 เยน เด็ก 30เยน

โฮมเพจ :

http://hpmmuseum.jp/?lang=eng

อนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมะเพื่อระลึกถึงเหยื่อผู้เสียชีวิตด้วยปรมาณู (โคคุริทซึฮิโรชิมะเกงบะคุชิโบซึชะซึยโทเฮวะคิเนนคัง : Hiroshima National Peace Memorial Hall for the Atomic Bomb Victims)

เวลาเปิดทำการ :

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกรกฎาคม 8:30-18:00

แต่เดือนสิงหาคม 8:30-19:00

ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ 8:30-17:00

(เข้าชมก่อนเวลาปิดทำการอย่างน้อย 30 นาที)

วันหยุดทำการ : ระหว่างวันที่ 29 เดือนธันวาคม ถึงวันที่ 1 เดือนมกราคม

ค่าเข้าชม : ไม่เสียค่าบริการ

โฮมเพจ :

http://www.hiro-tsuitokinenkan.go.jp/

ร้านเรสเฮ้าส์

เวลาเปิดทำการ :

ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนกันยายน 9:30-18:00

แต่เดือนสิงหาคมระหว่างวันที่ 1-15 9:30-19:00

ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนมีนาคม 8:30-17:00

SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)