คำถามที่พบบ่อย(FAQ)

Q : จะสามารถเดินทางไปโดมปรมาณูได้อย่างไร

A : การเดินทางไปสวนสันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพ) จากแหล่งขนส่งหลักๆ ในเมืองฮิโรชิมะมีวิธีดังต่อไปนี้

จากสถานี JR ฮิโรชิมะ

ขึ้นรถนำเที่ยวลูปบัสของเมืองที่ชื่อ ฮิโรชิมะ เมปุรุ ปุ (Hiroshima Meipuru~pu) แล้วลงที่ป้ายชื่อ "เฮวะโคเอนมาเอะ (แปลว่า ด้านหน้าสวนสันติภาพ)"

หรือ

ขึ้นรถรางฮิโรชิมะเด็นเทตซึสายหมายเลข 1 ที่มุ่งสู่ท่าเรือฮิโรชิมะ แล้วลงที่ป้ายโฮนโดริ หรือป้ายฟุคุโรมาจิ แล้วเดินไปทางตะวันตกอีกประมาณ 400 เมตร

จากสถานีขนส่งรถบัสฮิโรชิมะ

หากเดินเท้าไป ให้เดินบนถนนไอโออิโดริไปทางตะวันตกประมาณ 300 เมตร โดยเดินจากประตูทางออกด้านโดมปรมาณู

หากใช้รถขนส่งสาธารณะ ให้ขึ้นรถรางฮิโรชิมะเด็นเทตซึสายหมายเลข 2 แล้วลงที่ป้ายฮิโรเด็น มิยาจิมะกุจิ หรือป้ายฮิโรเด็น นิชิฮิโรชิมะ หรือใช้รถรางฮิโรชิมะเด็นเทตซึสายหมายเลข 6 แล้วลงที่ป้ายเอบะ (นั่งเพียงแค่ 1 ป้าย และใช้เวลาเดินทางเพียงประมาณ 2 นาที) ซึ่งอยู่ใกล้ป้ายเกงบะคุ โดม มาเอะ (แปลว่าหน้าโดมปรมาณู)

จากท่าเรือฮิโรชิมะ

ขึ้นรถรางฮิโรชิมะเด็นเทตซึสายหมายเลข 1 ที่มุ่งสู่สถานีฮิโรชิมะ แล้วลงที่ป้ายโฮนโดริ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) เดินตรงไปทางตะวันตกอีกประมาณ 400 เมตร

จากทางลงทางด่วนฮิโรชิมะIC (หากเดินทางโดยรถส่วนตัว)

ขับลงใต้บนทางหลวงหมายเลข 54 มุ่งสู่ตัวเมืองฮิโรชิมะ แล้วเลี้ยวซ้ายที่สี่แยกที่ตัดกับถนนโจนันโดริ จากนั้นเลี้ยวขวาที่ทางแยกสัญญาณไฟต่อไป

เลี้ยวขวาที่สี่แยกคามิยะโจ แล้วตรงไปทางตะวันตกอีกประมาณ 400 เมตร

(ไม่มีที่จอดรถจัดเตรียมไว้สำหรับรถยนต์ส่วนตัวที่สวนสันติภาพ กรุณาใช้ที่จอดรถบริเวณรอบสวน)

SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)