ให้บริการฟรีสำหรับผู้มีบัตรเจแปนเรลพาสแล้วขณะนี้! รถลูปบัสนำเที่ยววิ่งวนรอบเมือง "ฮิโรชิมะ เมปุ รุ-ปุ"

Hiroshima Meipu ru-pu

รถลูปบัสนำเที่ยววิ่งวนรอบเมืองวิ่งจากสถานีฮิโรชิมะไปยังสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเมืองฮิโรชิมะ เช่น สวนอนุสรณ์สันติภาพ พิพิธภัณฑ์ศิลปะ 3 แห่ง และใจกลางเมือง นอกจากนี้ ยังมีระบบการขนส่งประเภทอื่นให้บริการอีก แต่รถลูปบัสน่าจะเป็นช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับเดินทางไปยังจุดต่าง ๆ ท่านสามารถนั่งรถบัสได้ที่สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกด้านทิศเหนือของสายชินคังเซน) และป้ายรถโดยสารประจำทางอีก 16 ป้าย (ป้ายรถโดยสารประจำทางและตารางเวลาจะแตกต่างกันไปตามเส้นทาง)

ตารางเวลาของสายสีส้ม สายสีเขียว และสายสีเหลือง

สายสีส้ม (ผ่านสวนอนุสรณ์สันติภาพ & พิพิธภัณฑ์ศิลปะ)

ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดฮิโรชิมะ (สวนชุกเคเอ็น)
เวลา 9:04 10:04 11:04 12:04 13:04 14:04 15:04 16:04 17:04
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ปราสาทฮิโรชิมะ (ศาลเจ้าฮิโรชิมะโกโคคุ)
เวลา 9:06 10:06 11:06 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:06
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมะ
เวลา 9:08 10:08 11:08 12:08 13:08 14:08 15:08 16:08 17:08
ป้ายรถโดยสารประจำทาง คามิยะ-โจ
เวลา 9:10 10:10 11:10 12:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10
ป้ายรถโดยสารประจำทาง โดมระเบิดปรมาณู
เวลา 9:11 10:11 11:11 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:11
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนอนุสรณ์สันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ)
เวลา 9:15 10:15 11:15 12:15 13:15 14:15 15:15 16:15 17:15
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ฮัตโจโบริ
เวลา 9:23 10:23 11:23 12:23 13:23 14:23 15:23 16:23 17:23
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยเมืองฮิโรชิมะ
เวลา 9:32 10:32 11:32 12:32 13:32 14:32 15:32 16:32 17:32
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 9:47 10:47 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:47 17:47

รถโดยสารประจำทางพิเศษที่จัดเตรียมสำหรับงานอีเวนท์ต่าง ๆ ที่จัดขึ้นตามฤดูกาลของฮิโรชิมะ

สะดวกสำหรับเดินทางไปเทศกาลประดับไฟประจำฤดูหนาวฮิโรชิมะ ดรีมมิเนชั่น ท่านสามารถชมการประดับประดาไฟได้จากรถโดยสาร
ระยะเวลาที่ให้บริการ : ตั้งแต่ 17 พ.ย. ถึง 3 ม.ค.

ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน) พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดฮิโรชิมะ (สวนชุกเคเอ็น) ปราสาทฮิโรชิมะ (ศาลเจ้าฮิโรชิมะโกโคคุ) พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมะ
เวลา 18:30 19:00 18:34 19:04 18:36 19:06 18:38 19:08
ป้ายรถโดยสารประจำทาง คามิยะ-โจ ชิระคามิชะ (สำหรับลงเท่านั้น) นามิกิ-โดริ (สำหรับลงเท่านั้น) สถานีฮิโรชิมะ ประตูทางออกสายชินคังเซน (สำหรับลงเท่านั้น)
เวลา 18:40 19:10 18:48 19:18 18:51 19:21 19:04 19:34

สายสีเขียว (ผ่านสวนอนุสรณ์สันติภาพ และนามิกิฮอนโดริ)

สีแดงแจ้งเตือนให้สังเกตุวันทำการ :
ให้บริการเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 ตุลาคม

ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 9:15 9:45 10:20 10:50 11:20 11:50 12:20 12:50 13:20
13:50 14:20 14:50 15:20 15:50 16:20 16:50 17:15 17:45
18:00 19:00 20:00 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ฮัตโจโบริ
เวลา 9:22 9:52 10:27 10:57 11:27 11:57 12:27 12:57 13:27
13:57 14:27 14:57 15:27 15:57 16:27 16:57 17:22 17:52
18:07 19:07 20:07 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง คามิยะ-โจ
เวลา 9:25 9:55 10:30 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30
14:00 14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:25 17:55
18:10 19:10 20:10 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง โดมระเบิดปรมาณู
เวลา 9:26 9:56 10:31 11:01 11:31 12:01 12:31 13:01 13:31
14:01 14:31 15:01 15:31 16:01 16:31 17:01 17:26 17:56
18:11 19:11 20:11 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนอนุสรณ์สันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ)
เวลา 9:30 10:00 10:35 11:05 11:35 12:05 12:35 13:05 13:35
14:05 14:35 15:05 15:35 16:05 16:35 17:05 17:30 18:00
18:15 19:15 20:15 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง นามิกิ-โดริ
เวลา 9:34 10:04 10:39 11:09 11:39 12:09 12:39 13:09 13:39
14:09 14:39 15:09 15:39 16:09 16:39 17:09 17:34 18:04
18:19 19:19 20:19 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ชินเทนจิ
เวลา 9:37 10:07 10:42 11:12 11:42 12:12 12:42 13:12 13:42
14:12 14:42 15:12 15:42 16:12 16:42 17:12 17:37 18:07
18:22 19:22 20:22 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดฮิโรชิมะ (สวนชุกเคเอ็น)
เวลา 9:43 10:13 10:48 11:18 11:48 12:18 12:48 13:18 13:48
14:18 14:48 15:18 15:48 16:18 16:48 17:18 17:43 18:13
18:28 19:28 20:28 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ทางเดินเล่นอิงประวัติศาสตร์ ฟุตาบะโนะซาโตะ
เวลา 9:49 10:19 10:54 11:24 11:54 12:24 12:54 13:24 13:54
14:24 14:54 15:24 15:54 16:24 16:54 17:24 17:49 18:19
18:34 19:34 20:34 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ศาลเจ้าฮิโรชิมะโทโชงุ
เวลา 9:51 10:21 10:56 11:26 11:56 12:26 12:56 13:26 13:56
14:26 14:56 15:26 15:56 16:26 16:56 17:26 17:51 18:21
18:36 19:36 20:36 - - - - - -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 9:55 10:25 11:00 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00
14:30 15:00 15:30 16:00 16:30 17:00 17:30 17:55 18:25
18:40 19:40 20:40 - - - - - -

สายสีเหลือง (สวนอนุสรณ์สันติภาพ)

สีแดงแจ้งเตือนให้สังเกตุวันทำการ :
ให้บริการเฉพาะตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมถึง 31 ตุลาคม

ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 8:00 8:15 8:30 8:45 9:30 10:30 10:40 11:10 11:30
11:40 12:10 12:30 12:40 13:30 13:40 14:10 14:30 14:40
15:30 15:40 16:10 16:30 16:40 17:30 18:30 19:30 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะประจำจังหวัดฮิโรชิมะ (สวนชุกเคเอ็น)
เวลา 8:04 8:19 8:34 8:49 9:34 10:34 10:44 11:14 11:34
11:44 12:14 12:34 12:44 13:34 13:44 14:14 14:34 14:44
15:34 15:44 16:14 16:34 16:44 17:34 18:34 19:34 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ปราสาทฮิโรชิมะ (ศาลเจ้าฮิโรชิมะโกโคคุ)
เวลา 8:06 8:21 8:36 8:51 9:36 10:36 10:46 11:16 11:36
11:46 12:16 12:36 12:46 13:36 13:46 14:16 14:36 14:46
15:36 15:46 16:16 16:36 16:46 17:36 18:36 19:36 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง พิพิธภัณฑ์ศิลปะฮิโรชิมะ
เวลา 8:08 8:23 8:38 8:53 9:38 10:38 10:48 11:18 11:38
11:48 12:18 12:38 12:48 13:38 13:48 14:18 14:38 14:48
15:38 15:48 16:18 16:38 16:48 17:38 18:38 19:38 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง คามิยะ-โจ
เวลา 8:10 8:25 8:40 8:55 9:40 10:40 10:50 11:20 11:40
11:50 12:20 12:40 12:50 13:40 13:50 14:20 14:40 14:50
15:40 15:50 16:20 16:40 16:50 17:40 18:40 19:40 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง โดมระเบิดปรมาณู
เวลา 8:11 8:26 8:41 8:56 9:41 10:41 10:51 11:21 11:41
11:51 12:21 12:41 12:51 13:41 13:51 14:21 14:41 14:51
15:41 15:51 16:21 16:41 16:51 17:41 18:41 19:41 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนอนุสรณ์สันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ)
เวลา 8:15 8:30 8:45 9:00 9:45 10:45 10:55 11:25 11:45
11:55 12:25 12:45 12:55 13:45 13:55 14:25 14:45 14:55
15:45 15:55 16:25 16:45 16:55 17:45 18:45 19:45 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง นามิกิ-โดริ
เวลา 8:19 8:34 8:49 9:04 9:49 10:49 10:59 11:29 11:49
11:59 12:29 12:49 12:59 13:49 13:59 14:29 14:49 14:59
15:49 15:59 16:29 16:49 16:59 17:49 18:49 19:49 -
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 8:35 8:50 9:05 9:20 10:05 11:05 11:15 11:45 12:05
12:15 12:45 13:05 13:15 14:05 14:15 14:45 15:05 15:15
16:05 16:15 16:45 17:05 17:15 18:05 19:05 20:05 -

ข้อมูลเกี่ยวกับสายสีส้ม สายสีเขียว และสายสีเหลือง

4 ทางเลือกสำหรับการชำระเงิน

1. เจแปนเรลพาส หรือ เจอาร์เวสต์เรลพาส
สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรเจแปนเรลพาส หรือ เจอาร์เวสต์เรลพาส กรุณามอบบัตรให้คนขับรถ ท่านจะได้รับคืนหลังจากตรวจสอบแล้ว
2. ตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวัน
สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวัน กรุณาแสดงตั๋วให้คนขับรถเห็นอย่างชัดเจน
สามารถซื้อตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวันได้ที่บูธจำหน่ายบัตรโดยสารรถประจำทาง (ศูนย์ข้อมูลการเดินทาง) ด้านประตูทางออกสายชินคังเซนของสถานี เจ อาร์ ฮิโรชิมะ (ชั้นหนึ่ง) เวลาทำการของบูธ : 8:30-18:30 น. 365 วันตลอดปี
มีตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวันจำหน่ายภายในรถโดยสารประจำทางด้วย กรุณาซื้อตั๋วตอนขึ้นรถ
3. เงินสด
ผู้โดยสารที่ใช้เงินสด กรุณาจ่ายเงินให้พอดีโดยใส่ลงในกล่องรับชำระค่าโดยสาร
4. ไอซีการ์ด

แตะไอซีการ์ดของท่านที่ตัวอ่านการ์ดที่ติดตั้งภายในรถเพื่อชำระค่าโดยสาร

ข้อมูล

  • เมื่อรถโดยสารประจำทางมาถึง กรุณาขึ้นรถที่ประตูหน้า โปรดชำระค่าโดยสารลงในกล่องข้างคนขับเมื่อท่านขึ้นรถ
  • สามารถใช้ไอซีการ์ด (บัตรโดยสารชำระเงินล่วงหน้า) ชำระค่าโดยสารได้
  • กดปุ่มหยุดเพื่อแจ้งคนขับว่าท่านต้องการจะลงจากรถหลังจากที่ได้ยินประกาศป้ายที่ต้องการลง
  • สภาพการจราจรในท้องที่อาจมีผลกระทบต่อเวลาที่กำหนดในตารางเวลา
  • ผู้โดยสารที่ใช้ตั๋วเที่ยวเดียวที่ประสงค์จะเปลี่ยนรถเพื่อเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง จะต้องแจ้งคนขับรถเพื่อรับตั๋วต่อรถ

ค่าโดยสาร
เที่ยวเดียว : ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ¥200 / เด็ก (6 - 11 ปี) ¥100
ตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวัน : (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ¥400 / เด็ก (6 - 11 ปี) ¥200

ตารางเวลาของสายสีฟ้า

สายสีฟ้า (ขึ้นรถโดยสารได้จากสถานีฮิโรชิมะด้านประตูทางออกสายชินคังเซนไปท่าเรือฮิโรชิมะ)

สีแดงแจ้งเตือนให้สังเกตุวันทำการ : วันสุดสัปดาห์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
สีน้ำเงินแจ้งเตือนให้สังเกตุวันทำการ : วันธรรมดา

จากสถานีเจอาร์ฮิโรชิมะไปท่าเรือฮิโรชิมะ

ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน)
เวลา 7:50 9:35 11:05 14:15 16:45 17:40 18:45
ป้ายรถโดยสารประจำทาง ท่าเรือฮิโรชิมะ (ขาเข้า)
เวลา 8:18 10:03 11:33 14:43 17:13 18:08 19:13

จากท่าเรือฮิโรชิมะไปสถานีเจอาร์ฮิโรชิมะ (ผ่านโดมระเบิดปรมาณูและสวนสันติภาพ)

ป้ายรถโดยสารประจำทาง ท่าเรือฮิโรชิมะ
เวลา 9:35 11:20 12:55 14:50 18:30 20:25 21:15
ป้ายรถโดยสารประจำทาง คามิยะ-โจ
เวลา 10:02 11:47 13:22 15:17 18:57 20:52 21:42
ป้ายรถโดยสารประจำทาง โดมระเบิดปรมาณู
เวลา 10:03 11:48 13:23 15:18 18:58 20:53 21:43
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สวนอนุสรณ์สันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ)
เวลา 10:07 11:52 13:27 15:22 19:02 20:57 21:47
ป้ายรถโดยสารประจำทาง นามิกิ-โดริ
เวลา 10:11 11:56 13:31 15:26 19:06 21:01 21:51
ป้ายรถโดยสารประจำทาง สถานีฮิโรชิมะ (ประตูทางออกสายชินคังเซน) (ขาเข้า)
เวลา 10:27 12:12 13:47 15:42 19:22 21:17 22:07

ข้อมูลเกี่ยวกับสายสีฟ้า

ค่าโดยสาร

เที่ยวเดียว : ผู้ใหญ่ (อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป) ¥330 / เด็ก (6 - 11 ปี) ¥170

4 ทางเลือกสำหรับการชำระเงิน

1. เจแปนเรลพาส หรือ เจอาร์เวสต์เรลพาส
สำหรับผู้โดยสารที่ถือบัตรเจแปนเรลพาส หรือ เจอาร์เวสต์เรลพาส กรุณามอบบัตรให้คนขับรถ ท่านจะได้รับคืนหลังจากตรวจสอบแล้ว
2. ตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวัน
สำหรับผู้โดยสารที่ถือตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวัน กรุณาแสดงตั๋วให้คนขับรถเห็นอย่างชัดเจน
สามารถซื้อตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวันได้ที่บูธจำหน่ายบัตรโดยสารรถประจำทาง (ศูนย์ข้อมูลการเดินทาง) ด้านประตูทางออกสายชินคังเซนของสถานี เจ อาร์ ฮิโรชิมะ (ชั้นหนึ่ง) เวลาทำการของบูธ : 8:30-18:30 น. 365 วันตลอดปี
มีตั๋วโดยสารประเภทหนึ่งวันจำหน่ายภายในรถประจำทางด้วย กรุณาซื้อตั๋วตอนขึ้นรถ
3. เงินสด
ผู้โดยสารที่ใช้เงินสด กรุณาจ่ายเงินให้พอดีโดยใส่ลงในกล่องรับชำระค่าโดยสาร
4. ไอซีการ์ด

แตะไอซีการ์ดของท่านที่ตัวอ่านการ์ดที่ติดตั้งภายในรถเพื่อชำระค่าโดยสาร

ข้อมูล

  • โปรดทราบว่ารถโดยสารสายสีฟ้าที่ออกเดินทางจากสถานีฮิโรชิมะด้านประตูทางออกสายชินคังเซนจะไปยัง “ท่าเรือฮิโรชิมะ”
  • ถ้าท่านใช้ตั๋วโดยสาร “ฮิโรชิมะ เมปุรุ-ปุ” ประเภทหนึ่งวัน ท่านจะสามารถนั่งจากคามิยะ-โจ โดมระเบิดปรมาณู สวนอนุสรณ์สันติภาพ และทางเข้าถนนนามิกิ-โดริได้เท่านั้น
  • จากคามิยะ-โจ โดมระเบิดปรมาณู สวนอนุสรณ์สันติภาพ และทางเข้าถนนนามิกิ-โดริ ค่าโดยสาร ¥200 สำหรับผู้ใหญ่ และ ¥100 สำหรับเด็ก
SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)