เบอร์โทรศัพท์สำหรับนักท่องเที่ยว

เบอร์โทรศัพท์สำหรับนักท่องเที่ยว (รหัสพื้นที่เมืองฮิโรชิมะ : 082)

การท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวแห่งฮิโรชิมะ
ศูนย์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวแห่งเมืองฮิโรชิมะ
เบอร์โทรศัพท์: 247-6738
เปิดบริการตลอดปี,
เวลาทำการ : 9:30-18:00 (1 เม.ย.- 30 ก.ย.), 9:30-19:00 (1-15 ส.ค.), 8:30-17:00 (1 ต.ค. - 31 มี.ค.)
แผนกส่งเสริมการท่องเที่ยว
เบอร์โทรศัพท์: 247-6916
แผนกส่งเสริมการประชุม
เบอร์โทรศัพท์ : 244-6156
ปิด : วันเสาร์-อาทิตย์, วันหยุดนักขัตฤกษ์, ช่วงเวลาวันสิ้นปี/วันปีใหม่,
เวลาทำการ: 9:00 - 17:45
URL : http://www.hiroshima-navi.or.jp
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองฮิโรชิมะ (ทางออกด้านทิศใต้ของสถานีฮิโรชิมะ)
เบอร์โทรศัพท์: 261-1877
เปิดบริการตลอดปี, เวลาทำการ: 9:00-17:30
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวเมืองฮิโรชิมะ (ห้างสรรพสินค้าใต้ดิน “ชะเระโอะ”)
เบอร์โทรศัพท์: 243-5716
เปิดบริการตลอดปี (ยกเว้นวันปีใหม่), เวลาทำการ: 13:00-19:00
ศูนย์ข้อมูลโรงแรมที่พักแห่งเมืองฮิโรชิมะ
เบอร์โทรศัพท์: 261-0074
ปิด : วันอังคารและวันอาทิตย์, เวลาทำการ: 13:00-19:00
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น (JNTO)
ศูนย์ให้บริการข้อมูลการท่องเที่ยวญี่ปุ่น (TIC)
เบอร์โทรศัพท์: 03-3201-3331
เปิดบริการตลอดปี, เวลาทำการ: 9:00-17:00

การคมนาคม

เซโตะไน ไคคิเซน (การล่องเรือในทะเลเซโตะใน)
เบอร์โทรศัพท์: 253-1212
ปิด : วันอาทิตย์, เวลาทำการ: 9:00-17:00
เจทีบี ซันไรซ์ เซ็นเตอร์ เวสเทิร์น เจแปน (รถทัวร์เจทีบี ซันไรซ์ - รถทัวร์ปกติ)
เบอร์โทรศัพท์: 075-341-1413
ปิด : วันอาทิตย์, เวลาทำการ 10:00-18:00
สนามบินฮิโรชิมะ (ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์)
เบอร์โทรศัพท์: (0848)86-8151
เวลาทำการ : 8:00-21:15 (เปลี่ยนแปลงตามตารางการบิน)
สายการบินออล นิปปอน แอร์เวย์ส (ภายในประเทศ)
เบอร์โทรศัพท์ : (03)6741-1120
Open throughout the year, Hours: 6:30-22:00
สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ส (ภายในประเทศ)
เบอร์โทรศัพท์: (0570)025-071
เปิดบริการตลอดปี, เวลาทำการ: 6:30-22:00
SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)