施設名

施設名

施設名

ปราสาทฮิโรชิมะ

เทรุโมโตะ โมริ ไดเมียวผู้ทรงอำนาจซึ่งเคยปกครองแคว้นที่ครอบคลุมอาณาเขตส่วนใหญ่ของภูมิภาคชูโกะคุ เริ่มก่อสร้างปราสาทฮิโรชิมะในปีเทนโชที่ 17 (ปีค.ศ.1589) โดยเลือกสถานที่ตั้งที่การคมนาคมเข้าถึงได้สะดวกทั้งทางน้ำและทางบก ในสมัยนั้น งานก่อสร้างขนาดใหญ่เริ่มจากโครงสร้างของปราสาท รวมถึงกำแพงและรั้วหิน ป้อมปราการ หอกลางปราสาท และตัวเมืองรอบปราสาท ต่อมา ถึงแม้ว่าโมริจะถูกโชกุนโทกุคาวะลดตำแหน่งลงหลังสงครามเซคิกะฮาระ แต่ปราสาทฮิโรชิมะก็ยังคงได้รับการดูแลรักษาตลอดสมัยเอโดะโดยไดเมียวที่สืบทอดตำแหน่งต่อๆกันมา นับจากมาซาโนริ ฟุคุชิมะจนถึงนากะอากิระ อาซาโนะ โดยที่ตระกูลอาซาโนะได้ควบคุมและปกครองปราสาทแห่งนี้นานถึง 12 รุ่น หอกลางปราสาทและโครงสร้างอื่นๆ อีกหลายชิ้นยังคงอยู่ในสภาพดั้งเดิมมาตลอดสมัยเมจิ แต่น่าเสียดายที่ปราสาทถูกทำลายอย่างราบคาบด้วยการทิ้งระเบิดปรมาณูในฮิโรชิมะ หอกลางปราสาทถูกสร้างขึ้นมาใหม่ในปีโชวะที่ 33 (ปีค.ศ. 1958) เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ในการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของฮิโรชิมะผ่านสื่อข้อมูลจัดแสดงต่างๆ และแบบจำลองตามมาตราส่วน ในปัจจุบัน ทางพิพิธภัณฑ์จัดนิทรรศการพิเศษขึ้นประมาณ 7 ครั้งต่อปีและจัดกิจกรรมอื่นๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้คนได้รับรู้ถึงเรื่องราวเกี่ยวกับฮิโรชิมะและประวัติศาสตร์ของฮิโรชิมะ นอกจากนี้ การบูรณะป้อมปราการไม้ด้านนอกเสร็จสมบูรณ์ในปีเฮเซที่ 6 (ปีค.ศ. 1994) และในช่วงเวลาเดียวกัน กำแพงหินและรั้วด้านในของปราสาทซึ่งยังคงสภาพสมบูรณ์มาตั้งแต่ก่อนสมัยเอโดะก็ได้รับการคัดเลือกให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์

ข้อมูล

Address
21-1 โมโตมาจิ นาคะ-คุ ฮิโรชิมะ-ชิ ฮิโรชิมะ-เคง 730-0011
TEL
082-221-7512
URL
http://www.rijo-castle.jp/rijo/main.html
Access
เดิน 15 นาทีจาก "สถานีคามิยะ-โจ-ฮิงาชิ" เดินทางไปได้โดยนั่งรถรางฮิโรชิมะ อิเลคทริค เรลเวย์ไปจากสถานีฮิโรชิมะ
หรือ
ขึ้นรถบัสวิ่งวนรอบเมืองชื่อ "ฮิโรชิมะ เมปุรุ~ปุ ("Hiroshima Meipuru~pu" )" แล้วลงที่ป้าย "ปราสาทฮิโรชิมะ (ศาลเจ้าฮิโรชิมะโกโคคุ)"
Fee
เข้าฟรียกเว้นตัวปราสาท
ค่าเข้าชมตัวปราสาท: ผู้ใหญ่ 370 เยน, ผู้สูงอายุ (อายุตั้งแต่ 65 ปีเป็นต้นไป) และนักเรียนชั้นมัธยมปลาย 180 เยน

วิธีการเดินทาง

SHARE

ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ที่นี่ด้วยเช่นกัน

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)