施設名

อนุสาวรีย์สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธาชูโกะคุและชิโกกุที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ [อนุสาวรีย์สำหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการก่อสร้าง (กระทรวงมหาดไทย)

สร้างเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1954 สร้างโดย เจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมการก่อสร้างของกระทรวงการก่อสร้างภูมิภาคชูโกะคุและชิโกกุ รูปทรง อนุสาวรีย์บทกวีที่รำลึกแห่งนี้ (เนินอนุสรณ์) ทำจากหินธรรมชาติซึ่งนำมาใช้ก่อสร้าง (สูง 1.2 เมตร และกว้าง 1.5 เมตรที่ขุดได้ที่โกะฮาระ-โจ เมืองคุเระ) และแท่นหินสลักชื่อของเจ้าหน้าที่ 52 รายที่เสียชีวิตในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ คำจารึก อนุสาวรีย์บทกวี: "การสูญเสียของผู้คนที่ถูกสังเวยจากระเบิดปรมาณูเป็นรากฐานของโลกที่สันติสุข" ด้านหลังของอนุสาวรีย์: "" อดีตเจ้าหน้าที่ 52 รายของชูโกะคุ และสาขาสำนักงานวิศวกรรมโยธาชิโกกุของกระทรวงมหาดไทยในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นสมาชิกของหน่วยอาสาสมัครแห่งชาติได้กลายเป็นรากฐานของความสันติสุขซึ่งเป็นผลพวงจากระเบิดปรมาณูและความเสียหายจากสงครามที่เกิดขึ้นในวันที่ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1945 และณ ปัจจุบันได้นอนสงบอยู่ในแผ่นดินพื้นนี้ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1954 สร้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ของกรมการก่อสร้างของกระทรวงการก่อสร้างภูมิภาคชูโกะคุและชิโกกุ ลักษณะสำคัญที่น่าสนใจ บุคคลที่เสียชีวิตในหน้าที่และความเสียหาย ในบรรดาเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาทั้งหมดจำนวน 93 รายซึ่งถูกย้ายให้ไปอยู่ในพื้นที่เช่าชั้นสามทั้งชั้นและพื้นที่บางส่วนในชั้นหนึ่งของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำจังหวัดฮิโรชิมะ (ซึ่งปัจจุบัน คือ โดมระเบิดปรมาณู) มีเจ้าหน้าที่ 52 ราย (เพศชาย 30 รายและเพศหญิง 22 รายซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน 13 ราย เจ้าหน้าที่ภาคสนาม 32 ราย และผู้สูญหาย 7 ราย) ถูกคร่าชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ และมี 9 รายได้รับบาดเจ็บ ยกเว้นผู้ที่อพยพไปยังที่ศูนย์พักพิงอย่างเป็นทางการในอุชิดะ-โจ และศูนย์อำนวยความสะดวกแห่งอื่น ประวัติความเป็นมาของอนุสาวรีย์ที่รำลึก (เนินอนุสรณ์) โครงสร้างเดิมของอนุสาวรีย์ที่สร้างด้วยไม้ในปีค.ศ. 1947 ถูกแทนที่ด้วยอนุสาวรีย์บทกวีที่ทำจากหินธรรมชาติในปีค.ศ. 1954 (แทนหินสลักชื่อผู้เสียชีวิตหน้าหลุมฝังศพ) ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถสร้างหลุมฝังศพขึ้นภายในบริเวณโดมระเบิดปรมาณูได้เนื่องจากเป็นพื้นที่อุทยานที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการก่อสร้างเมืองอนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ แต่ก็ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้ขึ้นเนื่องจากถูกออกแบบให้เป็นอนุสาวรีย์บทกวี จากนั้น บทกวีที่รำลึกของผู้อำนวยการอิจิโระ อาเบะ "การสูญเสียของผู้คนที่ถูกสังเวยจากระเบิดปรมาณู....." (เป็นภาษาญี่ปุ่น) ก็ได้รับการจารึกไว้ในอนุสาวรีย์แห่งนี้ ความหมายของคำจารึก "เมื่อพิจารณาถึงผู้เคราะห์ร้ายที่โชคร้ายเสียชีวิตในการทิ้งระเบิดปรมาณู พวกเราขอปฏิญาณด้วยความมุ่งมั่นอันแรงกล้าที่จะสร้างประเทศที่สันติสุขเพื่อเป็นรากฐานในการค่อยๆสร้างประเทศญี่ปุ่นขึ้นมาใหม่เพื่อให้การเสียสละอันทรงคุณค่าสูงสุดของท่านไม่สูญเปล่า ขอให้สันติสุขจงมีแก่ท่านทั้งหลาย" (แหล่งที่มา: ข้อมูลจากกรมการก่อสร้างภาคชูโกะคุของกระทรวงก่อสร้าง (ในปัจจุบันคือกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน และการขนส่งสำนักพัฒนาภูมิภาคชูโกะคุ)) เสาหินข้อมูลอนุสาวรีย์ที่รำลึก เสาหินซึ่งมีข้อความระบุว่า "ณ สถานที่แห่งนี้ เจ้าหน้าที่ของกระทรวงก่อสร้าง (กระทรวงมหาดไทย) ได้เสียชีวิตลงในขณะปฏิบัติหน้าที่" ได้ถูกสร้างขึ้นโดยสมาคมโคเซการก่อสร้างชูโกะคุในปีค.ศ. 1980

ข้อมูล

Address
1-10 โอเทะ-มาจิ นาคะ-คุ ฮิโรชิมะ-ชิ (ด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของโดมระเบิดปรมาณู)
Access
นั่งรถรางฮิโรชิมะ อิเลคทริค เรลเวย์จากสถานีฮิโรชิมะ และลงที่สถานีเก็งบาคุ โดม มาเอะ
หรือ
ขึ้นรถบัสวิ่งวนรอบเมืองชื่อ "ฮิโรชิมะ เมปุรุ~ปุ ("Hiroshima Meipuru~pu" )" แล้วลงที่ป้าย "โดมระเบิดปรมาณู"

วิธีการเดินทาง

SHARE

ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ที่นี่ด้วยเช่นกัน

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)