施設名

施設名

施設名

พระโพธิสัตว์กวนอิมผู้ทรงเมตตาปลอบขวัญนักเรียนที่ถูกเกณฑ์แรงงานและเป็นเหยื่อปรมาณู

สร้างเสร็จเมื่อ 31 กรกฎาคม ปีค.ศ. 1966 สร้างโดย ครอบครัวผู้สูญเสียของนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีระดับมัธยม 21 แห่ง (ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่าของประเทศญี่ปุ่น) ผู้ออกแบบ โฮโกะ ซุนะฮาระ รูปร่าง รูปปั้นพระโพธิสัตว์กวนอิมทำจากทองสัมฤทธ์สูง 2 เมตร (เทพเจ้าแห่งความเมตตา) ตั้งอยู่บนเนินเขาเทียมที่สร้างจากหินที่ทับซ้อนกันเป็นชั้น แรงจูงใจในการสร้าง เพื่อปลอบขวัญดวงวิญญาณของนักเรียนที่ถูกเกณฑ์ไปเป็นแรงงานและตกเป็นเหยื่อระเบิดปรมาณูอย่างน่าสลดใจ คำจารึก "สิ่งล้ำค่า คือดวงวิญญาณของเยาวชนนักเรียนผู้ตกเป็นเหยื่อ ซึ่งยังคงปกป้องความสันติสุขผ่านพระโพธิสัตว์กวนอิม (ยาซุโอะ ยามาโมโตะ)" "เราสามารถรับรู้ถึงสันติสุขได้ เมื่อเราจินตนาการว่าคุณกำลังนอนหลับอยู่ในอ้อมแขนของเจ้าแม่กวนอิมผู้ทรงเมตตา (เรซุเกะ มาซึดะ) " ลักษณะสำคัญที่น่าสนใจ 1. รูปปั้นสำหรับนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีระดับมัธยม (ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่าของประเทศญี่ปุ่น) รูปปั้นนี้สร้างขึ้นเพื่อปลอบขวัญดวงวิญญาณของนักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีระดับมัธยม (ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่าของประเทศญี่ปุ่น) ในเมืองฮิโรชิมะ 21 แห่งที่เสียชีวิต แผ่นป้ายสลักชื่อของนักเรียนของโรงเรียนเหล่านี้ที่ตกเป็นเหยื่อปรมาณูจำนวน 4,000 คนบรรจุอยู่ในเนินเขาเทียมซึ่งสร้างจากหินที่ทับซ้อนกันเป็นชั้น 2. จากระบบการศึกษาแบบเก่าซึ่งประกอบไปด้วยโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีมัธยมปลายสู่ระบบการศึกษาใหม่ (ระบบ 6-3-3) ในปีค.ศ. 1947 ได้มีการปรับปรุงระบบโรงเรียนเพื่อให้เกิดโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ระบบใหม่กำหนดให้การศึกษาในระดับประถมศึกษาเป็น 6 ปี ระดับมัธยมศึกษาต้น 3 ปี และระดับมัธยมปลาย 3 ปี ภายใต้ระบบใหม่ จะต้องศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาต้นอีก 3 ปีหลังจากที่จบระดับประถมศึกษา 6 ปี และมีการนำระบบสหศึกษาไปเผยแพร่ในโรงเรียนของรัฐ ภายใต้ระบบการศึกษาแบบเก่า นักเรียนส่วนใหญ่ที่จบหลักสูตรประถมศึกษาในโรงเรียนรัฐ (การศึกษาภาคบังคับ 6 ปี) จะไปต่อหลักสูตรชั้นสูง 2 ปีที่โรงเรียนรัฐ และเรียนต่อโรงเรียนมัธยมศึกษาอีก 5 ปี (สำหรับผู้ชาย) หรือโรงเรียนมัธยมศึกษาหญิง 4 (หรือ 5) ปี   3. พระราชบัญญัติการใช้แรงงานนักเรียน ภายใต้พระราชบัญญัติการใช้แรงงานนักเรียนซึ่งประกาศใช้ในเดือนสิงหาคม ปีค.ศ. 1944 นักเรียนโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีมัธยมปลาย (ภายใต้ระบบโรงเรียนแบบเก่า) และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาถูกบังคับให้ไปเป็นผู้ใช้แรงงานตามโรงงานอุตสาหกรรมอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ นอกจากนี้ ในเดือนพฤศจิกายน ปีค.ศ. 1944 เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเพลิงไหม้ที่เกิดจากการโจมตีทางอากาศ นักเรียนหลักสูตรชั้นสูงจากโรงเรียนมัธยมและโรงเรียนสตรีมัธยมปลายมากกว่า 8,000 คนถูกเกณฑ์ไปรื้อถอนทำความสะอาดอาคารที่ถูกทำลายตามสถานที่ต่างๆ 133 แห่งในเมืองฮิโรชิมะเพื่อนำมาทำแนวกันไฟ นักเรียนประมาณ 6,300 คนถูกคร่าชีวิตจากการทิ้งระเบิดปรมาณู

ข้อมูล

Address
3-14 โอเทะ-มาจิ นาคะ-คุ ฮิโรชิมะ-ชิ ด้านทิศใต้ของสุดปลายสะพานเฮวะ-โอฮาชิด้านตะวันออก
Access
นั่งรถรางฮิโรชิมะ อิเลคทริค เรลเวย์จากสถานีฮิโรชิมะ และลงที่สถานีเก็งบาคุ โดม มาเอะ
หรือสถานีโฮนโดริ
หรือ
ขึ้นรถบัสวิ่งวนรอบเมืองชื่อ "ฮิโรชิมะ เมปุรุ~ปุ ("Hiroshima Meipuru~pu" )" แล้วลงที่ป้าย "สวนอนุสรณ์สันติภาพ (พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สันติภาพฮิโรชิมะ)"

วิธีการเดินทาง

SHARE

ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ที่นี่ด้วยเช่นกัน

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)