จาก ชิบะ (สนามบินนาริตะ) : เครื่องบิน, JR, รถบัส

โดยเครื่องบิน :
จากฮาเนดะ:ประมาณ 1 ช.ม 20 นาที
จากสนามบินฮิโรชิมะถึงฮิโรชิมะซิตี้เซ็นเตอร์
รถลีมูซีน: ประมาณ 45 ถึง 55 นาที
โดยเครื่องบิน :
จากนาริตะ:ประมาณ 1 ช.ม 40 นาที
โดยชินคันเซ็น :
จากสถานีโตเกียว:ประมาณ 4 ช.ม

ข้อมูล

SHARE

ผู้เยี่ยมชมเวบไซต์ที่นี่ด้วยเช่นกัน

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)