แหล่งท่องเที่ย
วสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

แนะนำจุด

มรดกโลก

โดมปรมาณู
โดมปรมาณู
1-10 โอเทะ-มาจิ นาคะ-คุ ฮิโรชิมะ-ชิ 730-0051

โดมระเบิดปรมาณูสร้างขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1914 เพื่อเป็นศูนย์จัดแสดงผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประจำจังหวัดฮิโรชิมะ สถาปัตยกรรมสไตล์ยุโรปซึ่งมีโดมรูปกลมรีขนาดมหึมาที่ทำจากทองแดงตั้งสูงตระหง่านอยู่ตรงกลางในลักษณะนี้นับเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากยิ่ง และเป็นสัญลักษณ์ของฮิโรชิมะในสมัยนั้น นอกเหนือจากการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ศูนย์ฯแห่งนี้ยังมีบทบาทเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งใช้เป็นสถานที่สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะของจังหวัดฮิโรชิมะ ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น ""ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมประจำจังหวัดฮิโรชิมะ"" ในปีค.ศ. 1933
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1945 ศูนย์ฯแห่งนี้ได้รับความเสียหายจากระเบิดปรมาณูซึ่งถูกทิ้งอยู่ในระยะห่างออกไปเพียง 160 เมตร เนื่องจากโดมถูกแรงระเบิดในแนวเกือบตั้งฉาก ผนังบางส่วนจึงไม่ถูกทำลาย โดมระเบิดปรมาณูได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปีค.ศ. 1996 เพื่อแสดงถึงความสำคัญของการล้มล้างอาวุธนิวเคลียร์และสันติภาพอันถาวรของโลกโดยอนุรักษ์ให้โดมคงสภาพเดิมที่หลงเหลือจากการถูกระเบิดปรมาณู

ศาลเจ้าอิสึคุชิม่า เกาะมิยาจิม่า
ศาลเจ้าอิสึคุชิมะที่เกาะมิยาจิมะ
มิยาจิมะ-โจ ฮัทซึกะอิจิ-ชิ 739-0588

สิ่งมหัศจรรย์โดยแท้จริงของสถาปัตยกรรมชินเด็นซึคุริที่สร้างขึ้นในสมัยเฮอัน เวลาที่น้ำขึ้น จะทำให้รู้สึกเหมือนว่าศาลาศาลเจ้าสีแดงที่เชื่อมต่อกันด้วยระเบียงทางเดินลอยอยู่ในทะเลอย่างสวยงาม

อาคารโดมปรมาณู & อนุสรณ์สถาน และอื่นๆ

ประวัติศาสตร์ & วัฒนธรรม

พิพิธภัณฑ์

ธรรมชาติ & สวนสาธารณะ

กีฬา & สันทนาการ

SHARE

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)