แหล่งท่องเที่ย
วสำคัญ

แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ

อนุสรณ์สถาน & อนุเสาวรีย์

ดูเพิ่มเติม

  • เมืองฮิโรชิม่า
อนุสาวรีย์สำหรับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาขาวิศวกรรมโยธาชูโกะคุและชิโกกุที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ [อนุสาวรีย์สำหรับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการก่อสร้าง (กระทรวงมหาดไทย)
สร้างเสร็จเมื่อ 6 สิงหาคม ปีค.ศ. 1954 สร้างโดย เจ้...
ดูเพิ่มเติม

เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้จะถือว่ามีการยินยอมให้ใช้คุกกี้ กรุณาตรวจสอบรายละเอียดในนโยบายความเป็นส่วนตัว (ฉบับอังกฤษ)